Privat Socialrådgivning

Det er nødvendigt. Det nytter at søge hjælp. Det betaler sig

Er du forælder til et barn eller ung under 18 år ?

 • Kæmper du for at få den rette støtte og hjælp til dit barn fra kommunen?
 • Ved du ikke, hvordan du skal starte? Hvordan du kommer videre? Eller er du kørt træt?
 • Føler du ikke at kommunen lytter til dig? Forstår dit barn og jeres familiesituation?
 • Har du brug for at få råd og vejledning om dine rettigheder?
 • Har du brug for at skrive en ansøgning eller klage?
 • Har du brug for at få hjælp til at varetage dit barns interesser, og sikre at dit barns rettigheder overholdes?

Din Private Socialrådgiver har specialistviden indenfor børn og unge bl.a. med diagnoser indenfor
                  Autismespektrum - Angst - Adfærds- og Opmærksomhedsforstyrrelser m.v.  

Så kontakt Din Private Socialrådgiver    -      LIGGER PÅ MIDTSJÆLLAND.

 • Du prioriterer hjælp fra privat uvildig socialrådgiver, som udelukkende har interesse i styrke dine rettigheder i din hjemkommune. 
 • Du sikres derved støtte til at få styrket og fremmet din sag i kommunen.
 • Din Private Socialrådgiver tager i sit arbejde med dig afsæt i Servicelovens hensigt om - og muligheder for- hjælp og støtte til familier, hvor der er særlige grunde til at yde støtte og hjælp.   
 • Din Private Socialrådgiver er specialiseret i at arbejde med børn, unge og familier, som af forskellige årsager er udfordret i deres hverdag -  forårsaget af indgribende kroniske/langvarige funktionsnedsættelser.
 • Din Private Socialrådgiver er specialiseret i sager omkring SKOLEFRAVÆR/SKOLEVÆGRING - såvel kan vejlede omkring reglerne i Folkeskoleloven samt Bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
 • Din Private Socialrådgiver er specialiseret i at hjælpe børn og familier, der har autisme, angst, ocd, adhd m.v.

Din Private Socialrådgiver - Det er nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller på mail@dinprivatesocialrådgiver.dk. Første drøftelse pr. telefon er gratis.     


Du er meget velkommen på Facebooksiden "Din Private Socialrådgiver" - her forsøger jeg løbende at uploade faglige indspark, temaer, resultater for familierne osv. 

            

              
                   logo220517tilskret_2jpg