Forretningsbetingelser

 1. Kunder orienteres fra virksomhedens side, at der ikke kan garanteres bestemte udfald på ydelserne leveret at Din Private Socialrådgiver – da det er hjemkommunen, der har beslutnings- og vurderingskompetencen, vedr. bevillig af hjælp og støtte til det enkelte barn/familie. Det påhviler hjemkommunen på baggrund af sagens oplysninger, at foretage efter en individuel konkret vurdering, hvorefter kommunen træffer deres afgørelse.

 2. Priser er inklusive moms. Dette uanset opgavetype, der løses, også tid anvendt på kørsel.  Udgifter til brændstof (på Sjælland) er indeholdt i timeprisen.
 3. Der faktureres pr. 5 min.
 4. Der udsendes  en faktura pr. måned ultimo måneden - heri fremgår oversigt til klienten, over anvendt time- og minutforbrug samt hvilke opgaver, der er løst inden for tiden. Der kan ligeledes, efter aftale, fremsendes overblik over ført tidsregistrering i den enkelte sag, så du let kan følge med i anvendt tidsforbrug på din sag.  
 5. Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem Din Private Socialrådgiver og dig som kunde, hvor de konkrete aftaler om hjælp til din sag, leveret af Din Private Socialrådgiver, fremgår.
 6. Når der er indgået konkret aftale, afholder Din Private Socialrådgiver i visse situationer et opstartende og afklarende forældreinterview på 1-2 time ca., som giver de personlige og nuancerede oplysninger omkring barnet og familie hverdagen - der . Forinden kan i visse situationer indgå, og aftales, at Din Private Socialrådgiver fremsender nogle forberedende spørgsmål.
 7. Ansøgninger, klager, råd og vejledning baseres derfor altid på baggrund af det konkrete forældre interview og sagens øvrige oplysninger fra akterne - en grundlig sags oplysning.
 8. Når din sag afsluttes, modtager du dine sagsakter m.v. retur.  Eller det aftales at Din Private Socialrådgiver makulerer.  Personfølsomme oplysninger slettes når der ikke længere er formål til at opbevare disse – dvs. ved endt opgaveløsning. Ønsker du at dine personoplysninger fortsat opbevares, skal du sende skriftligt samtykke hertil. Se videre i ”Privatlivspolitik”, som fremsendes ved opstart af samarbejde, samt ligger tilgængelig på hjemmesiden.
 9. Du kan altid afslutte samarbejdet med Din Private Socialrådgiver, dog er du forpligtet til at betale for udført arbejde af Din Private Socialrådgiver, indtil opsigelsesdatoen af den gensidige samarbejdsaftale.
 10. Din Private Socialrådgiver er ikke i stand til at sende og modtage sikker mail, hvorfor det er nødvendigt du er bevidst om, at der ikke fremgår personfølsomme oplysninger i mails fremsendt til Din Private Socialrådgiver. Og hvis der sendes, er det qua din accept og samtykke. 

  Der kan besvares via krypteret link på mails modtaget fra Din Private Socialrådgiver, hvor der ad denne vej kan afsendes sikkert. Ligesom alle mails der udgår fra Din Private Socialrådgiver sendes krypteret og sikkert – via sikker mail udbyder  (indkøbt af Din Private Socialrådgiver).

  SE ENDVIDERE PRIVATLIVSPOLITIK. 
 11. Der tages forbehold for løbende prisændringer/-justeringer, som i så fald vil blive varslet.

Betalingsbetingelser:
Den månedlige faktura skal indbetales senest 7 dage efter faktureringstidspunkt.
Beløbet indsættes på reg. 2521 konto 6285410701 (Nordea) - der skal tydeligt fremgår fakturanummer og kundenavn

Din Private Socialrådgiver - Det nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller på  mail@dinprivatesocialrådgiver.dk  

              85859a48d23044b4b3f1800704404d54jpg