Virksomheden

Fakta.

Din Private Socialrådgiver er beliggende ved Ringsted - lige midt på Sjælland - et super udgangspunkt.

Din Private Socialrådgiver dækker naturligvis Sjælland. Kommer du fra andre dele i landet, er du også meget velkommen til at kontakte mig.

Der kan sagtens ydes råd og vejledning, holdes forældre interview mv.  via Teams f.eks. hvis vi har mange kilometer mellem os.  // For overblik over de muligheder, jeg tilbyder - se mere under "hvordan foregår det?"

Kørsel afregnes efter statens takster (se priser).

CVR 33286384.

     

I mit arbejde med unge under 18 år skal jeg gøre opmærksom på følgende: 

Almindelige borgeres underretningspligt jf. Servicelovens §154. ” Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare har pligt til at underrette kommunen.”

Loven forpligter således ikke kun offentlige ansatte til at underrette socialforvaltningen, men alle, dvs. naboer, kammeraters forældre osv. – som der får kendskab til at et barn eller en ung, der lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare (seksuelle overgreb, mishandling, omsorgssvigt hvis forældrene f.eks. har misbrug etc.)

                                     

Din Private Socialrådgiver - Det nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller på  mail@dinprivatesocialrådgiver.dk  

Du er meget velkommen på Facebooksiden "Din Private Socialrådgiver" - her forsøger jeg løbende at uploade faglige indspark, temaer, resultater for familierne osv.

                                                                           

              85859a48d23044b4b3f1800704404d54jpg