Hvem er jeg?

                        

Jeg hedder Dorthe Nørgaard-Olsen. Jeg er 45 år gammel, og bor ved Ringsted sammen med min mand og vores 2 børn, på 19 og 16 år

Faglig baggrund.

Jeg er uddannet socialrådgiver i januar 2002 samt certificeret Id Life Coach i 2011.  Har siden jeg blev færdiguddannet arbejdet med borgere, der har brug for en særlig indsats. De sidste 18 år cirka har jeg udelukket arbejdet med sårbare og udsatte børn, unge og familier - da det er mit hjertebarn.

Jeg har en gruppeleder uddannelse for børn og unge (støttegrupper). Samt kognitivt kursus i at arbejde med børn og unges sociale kompetencer og følelsesliv (KAT kassen). Tværfagligt uddannelses forløb i Dialektisk Adfærds Terapi (DAT).

Udover erfaring som socialrådgiver på kommune og børneafdelingen på sygehus, har jeg mangeårig socialpædagogisk som socialfaglig erfaring med sårbare og udsatte børn, unge og familier.

Jeg har særlig viden omkring menneskers individuelle vanskeligheder og nedsat fagligt, socialt eller helbredsmæssigt funktionsniveau, herunder stor viden om og erfaring med psykiatriske diagnoser, autisme spektrum forstyrrelser, stress/depression/angst og lign. tilstande.

Jeg har bred erfaring og viden om arbejdet med børn, unge og familier, herunder støttende samtaleforløb. og socialfaglig råd og vejledning til forældre.


Din Private Socialrådgiver - Det nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller på  mail@dinprivatesocialrådgiver.dk  

Du er meget velkommen på Facebooksiden "Din Private Socialrådgiver" - her forsøger jeg løbende at uploade faglige indspark, temaer, resultater for familierne osv.

                85859a48d23044b4b3f1800704404d54jpg