Vision og mission

Virksomheden arbejder for:

at alle børn og deres familier – der i dagligdagen er hårdt presset pga. indgribende og langvarige/varige lidelser og/eller sociale udfordringer hos barnet – kan leve et så godt og balanceret børne- og familieliv som muligt.

at barnets trivsel og udviklingsmuligheder støttes bedst muligt.

at livet i familien lettes

at barnet, søskendes såvel forældrenes livskvalitet øges

at støtte forældre i en svær periode.


Virksomhedens målsætninger:

at yde kompetent socialrådgiverhjælp og støtte til de, som i deres hjemkommune møder modstand og manglende vilje til at yde den støtte, som familien har brug for, og som lovgivningen giver mulighed for, jf. Serviceloven.

at bidrage til, at det enkelte barn og familie der lever med handicap eller andre udfordringer, mødes af en større forståelse i hjemkommunen – og derved en større sandsynlighed for at blive imødekommet på konkrete ansøgning(er)  om hjælp.

at bryde tabu og kommunale fortolkninger på psykiske funktionsnedsættelser som værende "mindre indgribende end fysiske og synlige handicaps".


Din Private Socialrådgiver - Det nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller på  mail@dinprivatesocialrådgiver.dk  

Du er meget velkommen på Facebooksiden "Din Private Socialrådgiver" - her forsøger jeg løbende at uploade faglige indspark, temaer, resultater for familierne osv.

                                     85859a48d23044b4b3f1800704404d54jpg