Bisidder

Jeg deltager gerne som din bisidder ved møder i Børn- og Familie afdelingen - eller andre møder omkring dit barn.

Som bisidder er jeg med som støtte til dig/jer forældre, men har ikke konkrete beføjelser gr. man ikke er part i sagen.


Din Private Socialrådgiver - Det nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller på  mail@dinprivatesocialrådgiver.dk  

Du er meget velkommen på Facebooksiden "Din Private Socialrådgiver" - her forsøger jeg løbende at uploade faglige indspark, temaer, resultater for familierne osv.


             85859a48d23044b4b3f1800704404d54jpg           Nedenfor skitseres forskellen på bisidder/partsrepræsentant.

Fra retssikkerhedsvejledningens pkt. 456: 
 ”Hvis der er en partsrepræsentant, skal partsrepræsentanten have besked (meddelelse) om de enkelte dele af sagsbehandlingen (processuelle beslutninger), idet repræsentanten har beføjelser som part efter forvaltningsloven i sagen. En beslutning om at iværksætte en undersøgelse eller om at genoptage en sag samt selve afgørelsen i sagen skal altid meddeles partsrepræsentanten. … . Hvis der alene er tale om en bisidder, er det fortsat borgeren, der har alle partsbeføjelser. Kommunen skal således kun inddrage bisidderen i sagsbehandlingen i det omfang dette er aftalt med borgeren.”
 
De centrale forskelle mellem en partsrepræsentant (P) og en bisidder(B) er således:
 
Opgaver m.v.      Bisidder                    Partsrepræsentant
Deltage i møder     Ja - men borgeren skal være til stede        Ja - også uden deltagelse af borgeren
Føre ordet for borgeren
 Ja - men kun i det omfang det er aftalt med borgeren. Ja - P  kan udtale sig på vegne af borgeren
Få møde udsat pga. sygdom
Ja - et møde vil normalt kunne blive udsat,     Ja - når P er syg, skal et aftalt møde udsættes

            hvis b er syg - men det er op til myndigheden at bestemme

Få forlænget partshørings
 Nej - normalt vil en kommune ikke forlænge partshørings Ja - kommunen bør forlænge partshørings-

frist ved anmodning    fristen for at give borgeren tid til at drøfte sagen med B.  fristen, så pgl. og borgeren kan få drøftet sagen

                                     igennem.
Fremsende breve m.v. til kommunen,
Ja en B kan godt efter aftale med borgeren  Ja, en P kan på lige fod med borgeren fremsende

komme med skriftlige bemærkninger  fremsende breve med kommentarer m.v.   breve m.v. til kommunen

til breve m.v.            til kommunen


Modtage breve fra kommunen
Nej - normalt skal borgeren selv sende kopi af brev  Ja - kommunen skal sende brev f.eks. med afgør-

              til B.                      else til P, og evt. til borgeren også. 
Træffe beslutning om at klage
Nej, kun i fælleskab med borger.          Ja - normalt i samarbejde med borgeren. 

og indsende klage

Ophør   
      Borgeren kan til enhver tid bringe samarbejdet       Borgeren kan til enhver tid bringe et samarbejde

           med en B til ophør                   med en P til ophør. Myndighederne skal

                                     orienteres om, at samarbejdet er ophørt.