Partsrepræsentant

Ønsker du hjælp til at blive partsrepræsenteret?

Har du brug for professionel og kontinuerlig hjælp i forbindelse med dit forløb hos Børne - og Familie afdelingen?        
Har du brug for at blive aflastet i "kampen" med systemet?    
Har du svært ved at gennemskue det, der foregår?
Har du brug for at din sag i kommunen, rykker hurtigere?
Har du brug at du og dit barn får, hvad du/I har ret til?

                     85859a48d23044b4b3f1800704404d54jpg                            

Hvis dette er dit ønske, behov og prioritering:
Afgiver du en samtykkeerklæring på, at Din Private Socialrådgiver, må varetage din sag i kommunen - og herefter indgår Din Private Socialrådgiver som part i sagen, som skal høres og tages med på råd.

Det betyder, at kommunikationen, afgørelser m.v. fra kommunen, sendes til Din Private Socialrådgiver.

Din Private Socialrådgiver vil bestræbe sig på at føre en god, åben og konstruktiv dialog med dig som forældre, så du føler, du er tæt på sagsforløbet fortsat. Din Private Socialrådgiver vil give dig råd og vejledning om hensigtsmæssige og strategiske veje at gå i din sag - såvel yde dig vejledning omkring de lovmæssige muligheder. 

Din Private Socialrådgiver vil bestræbe sig på at holde dig så orienteret om status i sagen som muligt, og ved ansøgninger m.v. bestræbe sig på at konsultere dig på forhånd ift. dels korrekt opfattelse, samt din enighed i det afsendte.

Ovenstående tilstræbes, men kan ikke loves, da der arbejdes med forskellige sager på en gang, og deadlines m.v. sat af kommunerne, skal overholdes m.v.

Vi deltager sammen i møder på kommunen.  
Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage, såfremt dette er dit ønske.


Din Private Socialrådgiver - Det nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller på  mail@dinprivatesocialrådgiver.dk  

Du er meget velkommen på Facebooksiden "Din Private Socialrådgiver" - her forsøger jeg løbende at uploade faglige indspark, temaer, resultater for familierne osv.