Skolefravær og skolevægring

SKOLEFRAVÆR OG SKOLEVÆGRING.

Fravær eller egentlig skolevægring er et stigende samfundsproblem, som jeg ser det.

Og er et indgribende og meget alvorligt problem for barnet og familien, såvel samfundsmæssigt. 


Jeg har mange familier som er tilknyttet Din Private Socialrådgiver, som ved kontakten til mig, desværre er havnet i den situation, at deres barn 
- enten ikke går i skole (enten i kortere, men ofte i længere tid)
- har meget fravær, samt bekymrende fravær
- har et inklusionstilbud der ikke er tilstrækkeligt
- har et specialiseret tilbud, der ikke er tilstrækkeligt
- har forskellige overbelastnings symptomer af den årsag

Dvs. børn, som mistrives i sit nuværende skoletilbud og har symptomer herpå, på forskellig vis.

Din Private Socialrådgiver hjælper og støtter familier, der står i udfordringer, de ikke længere selv kan klare, og som ønsker hjælp til:
- at sikre et tilstrækkeligt inklusionstilbud i folkeskolen
- at blive visiteret til et specialiseret undervisningstilbud (gruppeordning/specialskole)
- at blive visiteret til en dagbehandlingsskole
- at få udarbejdet en  pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) 

Her støtter Din Private Socialrådgiver op, ved gennemlæsning af sagen, og sikrer om der bør udarbejdet en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) - i fald der er fagligt behov herfor, samt fagligt og lovmæssigt belæg for en sådan. 

Tilstrækkelige undervisningstilbud. Hver enkelt sag er en individuel konkret vurdering, i hver enkelt barns tilfælde og ud fra hver enkelt barns behov, sat op i mod gældende lovgivning på området. Ligeledes er det væsentligt hvor godt dit barns sag er dokumenteret. 

Der er derfor som altid IKKE nogen standard løsninger på, hvad det enkelte barn har behov for i f t at blive sikret et tilstrækkeligt undervisningstilbud.  Men er altid en individuel konkret vurdering.

Din Private Socialrådgiver har stor erfaring i disse typer af sager, hvor børn med indgribende funktionsnedsættelser som autisme, angst, ADHD, ocd osv. er endt i en situation, hvor skolegangen er blevet uoverskuelig, og overbelastningssymptomer, fravær og skolevægring er sat ind. 

Din Private Socialrådgiver kan hjælpe dig med processerne og forsøge at optimere, at der træffes en mere korrekt faglig, saglig og juridisk korrekt afgørelse omkring dit barns skolegang. Herunder sikre gennemgang af dit barns sags, fra socialrådgiverperspektiv - bl.a. afdække om sagen er tilstrækkelig belyst.  Din Private Socialrådgiver er en uvildig sparringspartner, der udelukkende fokuserer på om det enkelte barn er tilstrækkelig støttet i sit nuværende tidspunkt, og hjælper familien i den videre proces -i fald der ikke er ydet en tilstrækkelig støtte til barnet, dvs. som barnet har ret til jf. loven.  

Der er dog - som i alt arbejde udført af Din Private Socialrådgiver - udelukkende din hjemkommune, som træffer afgørelse i det barns sag - og som har kompetencen hertil. Se endvidere "Forretningsbetingelser" under Firmaprofil.

Din Private Socialrådgiver - Det nødvendigt - Det nytter at søge hjælp - Det betaler sig.

Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende på tlf. 24 87 91 01 eller mail på mail@dinprivatesocialrådgiver.dk    


Du er meget velkommen på Facebooksiden "Din Private Socialrådgiver" - her forsøger jeg løbende at uploade faglige indspark, temaer, resultater for familierne osv.

                  85859a48d23044b4b3f1800704404d54jpg